Thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long
(24/05/2023 15:52:31)
Thực hiện Kế hoạch số 597/CATP-KH-QLHC ngày 24 tháng 3 năm 2023 của công an thành phố Vĩnh Long về cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm dữ liệu "đúng đủ, sạch sống" năm 2023 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long

Link tải thông báo: lịch cấp căn cước công dân