Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Huỳnh Thị Lợi
(21/04/2023 15:03:05)
Về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Huỳnh Thị Lợi (đã chết ngày 23/01/2022) thửa đất số: 24, tờ bản đồ: 36, diện tích: 137,2m2, loại đất: đất ở tại đô thị, tọa lạc: Phường 9, Thành phố Vĩnh Long.

Căn cứ đơn cớ mất được Công an Phường 9, thành phố Vĩnh Long xác nhận ngày 07/3/2023 của Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ, ĐKHKTT: 259/37 Phạm Hùng Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long báo mất;

          Nay UBND Phường 9 thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN407489, số vào sổ: CH06876 được Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cấp ngày 25/5/2015 cho hộ Bà Huỳnh Thị Lợi, thửa đất số: 24, tờ bản đồ: 36, diện tích: 137,2m2, loại đất: đất ở tại đô thị, tọa lạc: Phường 9, Thành phố Vĩnh Long đã bị mất.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 30 (Từ ngày 19/4/2023 đến 19/5/2023) ngày tại:

   Trụ sở UBND Phường 9 Thành Phố Vĩnh Long, số: 166C Khóm 4, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long.        

          Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu UBND Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến thửa đất nêu trên thì sẽ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPVL để tiến hành các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 2 cho hộ Bà Huỳnh Thị Lợi./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT