Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.
(18/04/2023 16:11:33)
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

    Căn cứ Thông báo số: 452/TB-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.
     Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo đến tất cả cán bộ, công chức và người lao động về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:
Nghỉ từ ngày 29/04/2023 (thứ Bảy) đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2023 (thứ Tư).
- Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 01 ngày Thứ Hai (01/5/2023).
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 trùng ngày nghỉ hàng tuần Thứ Bảy (29/4/2023) nên người lao động được nghỉ bù vào Thứ Ba (02/5/2023). 
- Ngày Chiến thắng 30/4 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ Nhật (30/4/2023) nên người lao động được nghỉ bù vào Thứ Tư (03/5/2023).
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời Uỷ ban nhân dân Phường 9 đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa bàn Phường thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng theo quy định như sau:
 Thời gian treo cờ bắt đầu từ ngày 27/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.


Treo cờ Tổ quốc phải đúng qui định, nghiêm cấm việc treo cờ quá cũ, nhiều nếp nhăn hoặc bị rách. Đồng thời thực hiện vệ sinh cơ quan, đường phố, khu dân cư…tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường. Các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hạn chế tiếng ồn trong các hoạt động đám tiệc, liên hoan... đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 
Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa bàn biết và tổ chức thực hiện./.

Nguồn: UBND Phường 9