Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023
(20/03/2023 08:18:07)
Thực hiện Công văn số 344/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/3/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023.

Link tải: Công văn Số: 914/UBND-VX đính kèm thông báo.

Link tải: thông báo