Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú
(17/03/2023 13:41:57)
Về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú, ĐKHKTT: Ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thửa đất số: 225, tờ bản đồ: 41, diện tích: 499,9m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm, tọa lạc: Phường 9, Thành phố Vĩnh Long.

Về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú, ĐKHKTT: Ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thửa đất số: 225, tờ bản đồ: 41, diện tích: 499,9m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm, tọa lạc: Phường 9, Thành phố Vĩnh Long.

       Căn cứ đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Công an Xã Tân Hạnh xác nhận ngày 01/02/2023 của Ông Nguyễn Thiên Phú, ĐKHKTT: Ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long báo mất;

          Nay UBND Phường 9 thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CS226919, số vào sổ: CS11902 được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 04/7/2019 cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh sau đó Ông Nguyễn Thiên Phú nhận chuyển nhượng được chỉnh lý trang 3 giấy chứng nhận ngày 11/9/2019 thửa đất số: 225, tờ bản đồ: 41, diện tích: 499,9m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm, tọa lạc: Phường 9 đã bị mất.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 16/3/2023 đến ngày 16/4/2023) tại: Trụ sở UBND Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9. 

          Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu UBND Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến thửa đất nêu trên thì sẽ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPVL để tiến hành các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 2 cho Ông Nguyễn Thiên Phú./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT