Thông báo tiêm ngừa vắcxin Covid 19
(27/02/2023 09:24:26)
Người 18 tuổi trở lên: Tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 (Lưu ý: mũi 4 cách mũi 3 là 4 tháng). (Lưu ý: Người dân nhiễm Covid 19 thì phải sau 3 tháng kể từ ngày hết bệnh mới thực hiện việc tiêm ngừa)

Thời gian: Vào các buổi sáng hàng ngày trong tuần từ ngày 23/02/2023 đến ngày 31/3/2023 (Trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm: Tại trạm y tế Phường 9

Đối tượng:

+ Người 18 tuổi trở lên: Tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 (Lưu ý: mũi 4 cách mũi 3 là 4 tháng).

(Lưu ý: Người dân nhiễm Covid 19 thì phải sau 3 tháng kể từ ngày hết bệnh mới thực hiện việc tiêm ngừa)

 - Khi đi tiêm ngừa bà con mang theo:

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

+ Chứng nhận mũi tiêm liền kề ( mũi 2 hoặc mũi 3).