Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Trịnh Thị Huệ
(27/02/2023 09:21:37)
Niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: 138, tờ bản đồ số: 11, tọa lạc: Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long của Bà Trịnh Thị Huệ, ĐKHKTT: 72/3 Khóm 2, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ đơn cớ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Công an Phường 9 xác nhận ngày 20/02/2023 của Bà Trịnh Thị Huệ, ĐKHKTT: 72/3 Khóm 2, Phường 9 báo mất;

        Nay UBND Phường 9 thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI096402, số vào sổ: CS09251 được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/5/2017 cho Ông Trần Quốc Tuấn, sau đó Ông Đinh Ngọc Em nhận chuyển nhượng được chỉnh lý trang 3 giấy chứng nhận ngày 05/02/2018; Bà Trịnh Thị Huệ nhận chuyển nhượng được chỉnh lý trang 4  ngày 05/5/2018 thửa đất số: 138, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 48,9m2, loại đất: đất ở tại đô thị, địa chỉ: 67/43 Đường Phạm Hùng Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long và căn nhà gắn liền trên đất loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 30,3m2, diện tích sàn: 30,3m2, hình thức sở hữu: sở hữu riêng, cấp (hạng): cấp 4 đã bị mất trang bổ sung.

Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 21/02/2023 đến ngày 23/3/2023)

Tại: Trụ sở UBND Phường 9, số: 166C Khóm 4, Phường 9.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu UBND Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến trang bổ sung thửa đất nêu trên thì sẽ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPVL để tiến hành các thủ tục cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất lần 2 cho Bà Trịnh Thị Huệ./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC Địa chính-Xây dựng-Đô thị-Môi trường