Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(07/02/2023 08:06:41)
Niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, ĐKHKTT: 999/15 đường 30/4 Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thửa đất số: 335, tờ bản đồ: 47, diện tích: 81,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị, tọa lạc: Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long.

     

    Căn cứ đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Công an Phường 9, thành phố Vĩnh Long xác nhận ngày 06/02/2023 của Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, ĐKHKTT: 999/15 đường 30/4 Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo mất;

          Nay UBND Phường 9  thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT678774, số vào sổ: CH07079 được Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cấp ngày 21/11/2014 cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, thửa đất số: 335, tờ bản đồ: 47, diện tích: 81,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị, tọa lạc: Khóm 3, Phường 9 đã bị mất.

    Thông báo này được niêm yết công khai trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 08/3/2023) tại: Trụ sở UBND Phường 9 Thành Phố Vĩnh Long, số: 166C Khóm 4, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long.        

   Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu UBND Phường 9 không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến thửa đất nêu trên thì sẽ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TPVL để tiến hành các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 2 cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng./.

Tác giả: Đỗ Thu Thủy CC ĐC-XD-ĐT-MT