THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2023
(10/01/2023 14:27:39)
Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023

 

          Căn cứ Thông báo số: 603/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch năm 2023.

           Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 như sau:

Nghỉ từ thứ sáu, ngày 20/01/2023 đến hết thứ năm, ngày 26/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời Uỷ ban nhân dân Phường 9 đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa bàn Phường thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng theo quy định như sau:

          Thời gian treo cờ bắt đầu từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 27/01/2023

Treo cờ Tổ quốc phải đúng qui định, nghiêm cấm việc treo cờ quá cũ, nhiều nếp nhăn hoặc bị rách. Đồng thời thực hiện vệ sinh cơ quan, đường phố, khu dân cư…tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường.

Các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư tăng cường tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hạn chế tiếng ồn trong các hoạt động đám tiệc, liên hoan... đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân Phường 9 thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên địa phường biết và tổ chức thực hiện./.

Nguồn: UBND Phường 9