Phổ biến giáo dục, pháp luật

Phổ biến giáo dục, pháp luật

  • Nghị định 37/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ Quân sự ( 09/12/2022 )

    Đối với việc xử lý vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngày 6/6/2022, Chính phủ ban hành “Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  • Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo ( 11/10/2022 )

    Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021. Theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền và đình chỉ hoạt động có thời hạn. Mức xử phạt được điều chỉnh tăng từ 20 đến 30% so với các quy định được thay thế bởi Nghị định này . Trong đó, có nhiều hành vi vi phạm được quy định tăng mức tiền xử phạt để nâng tính răn đe, một số hành vi tăng gấp đôi mức xử phạt.

<< < 1 > >> 
ipv6 ready