Bản tin Phường 9

Bản tin Thành phố Vĩnh Long

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023 Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023 (20/03/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú (17/03/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương (17/03/2023)
Thông báo tiêm ngừa vắcxin Covid 19 Thông báo tiêm ngừa vắcxin Covid 19 (27/02/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  của Bà Trịnh Thị Huệ Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Trịnh Thị Huệ (27/02/2023)
Thông báo Chương trình khám, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cấp tay chân giả, dụng cụ chỉnh hình miễn phí Thông báo Chương trình khám, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cấp tay chân giả, dụng cụ chỉnh hình miễn phí (20/02/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 558, tờ bản đồ: 46, diện tích: 81,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa: 558, tờ bản đồ: 46, diện tích: 81,0m2, loại đất: đất ở tại đô thị (20/02/2023)
Tổ chức tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tổ chức tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (10/02/2023)
 Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (09/02/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (07/02/2023)
THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ANTT TẠI CHỢ TẾT NĂM 2023 THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ANTT TẠI CHỢ TẾT NĂM 2023 (19/01/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN - ĐỢT THÁNG 01/2023 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN - ĐỢT THÁNG 01/2023 (19/01/2023)
THÔNG BÁO NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM THÔNG BÁO NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM (18/01/2023)
THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG CƯỚP GIẬT, TRỘM CẮP TẠI CÁC TRỤ ATM VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁNG NĂM 2023 THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG CƯỚP GIẬT, TRỘM CẮP TẠI CÁC TRỤ ATM VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁNG NĂM 2023 (18/01/2023)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2023 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2023 (10/01/2023)
THÔNG BÁO LĨNH LƯƠNG THÁNG 02/2023 TRONG THÁNG 01/2023 THÔNG BÁO LĨNH LƯƠNG THÁNG 02/2023 TRONG THÁNG 01/2023 (11/01/2023)
THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023 THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023 (11/01/2023)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (11/01/2023)
VIDEO TUYÊN TRUYỀN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID VIDEO TUYÊN TRUYỀN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID (11/01/2023)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 CỦA UBND P9 KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 CỦA UBND P9 (11/01/2023)
<< < 1 2 > >> 
Lượt truy cập:
31169
ipv6 ready