Bản tin Phường 9

Chuyển đổi số

Bản tin Thành phố Vĩnh Long

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

Thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long Thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long (24/05/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Lê Hồng Duyên Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Lê Hồng Duyên (12/05/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Cao Bích Liên Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Cao Bích Liên (09/05/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Nguyễn Thị Hồng Dung Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Nguyễn Thị Hồng Dung (08/05/2023)
Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  của Hộ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (28/04/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Huỳnh Mỹ Phụng Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Huỳnh Mỹ Phụng (27/04/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Ông Nguyễn Văn Công Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Ông Nguyễn Văn Công (28/04/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Lê Thị Nga Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Lê Thị Nga (27/04/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Huỳnh Thị Lợi Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Huỳnh Thị Lợi (21/04/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Trần Thanh Thảo Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ Bà Trần Thanh Thảo (21/04/2023)
Thông báo về việc tham gia cuộc thi sáng kiến ATGT Thông báo về việc tham gia cuộc thi sáng kiến ATGT (19/04/2023)
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5. Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5. (18/04/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng n quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Ông Trịnh Hồng Đức Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng n quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Ông Trịnh Hồng Đức (04/04/2023)
Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Ông Đỗ Hùng Sơn  và tài sản khác gắn liền với đất  Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Ông Đỗ Hùng Sơn và tài sản khác gắn liền với đất (31/03/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai Thông báo về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Hộ Bà Trần Thị Ngọc Mai (31/03/2023)
Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023 Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023 (20/03/2023)
Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú Thông báo về việc niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Thiên Phú (17/03/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hộ Ông Nguyễn Tấn Phương (17/03/2023)
Thông báo tiêm ngừa vắcxin Covid 19 Thông báo tiêm ngừa vắcxin Covid 19 (27/02/2023)
Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  của Bà Trịnh Thị Huệ Thông báo Về việc niêm yết hồ sơ mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Trịnh Thị Huệ (27/02/2023)
<< < 1 2 3 > >> 
Lượt truy cập:
32270
ipv6 ready